POLYFUNKČNÝ OBJEKT VIEDEŇ 2018-06-07T08:48:18+00:00

Project Description

REFERENCIE

POLYFUNKČNÝ OBJEKT VIEDEŇ

Rekonštrukcia odvetranej kotvenej fasády.
Materiál: Limestone Crema  hrúbky 4cm, povrch brúsený.